I efteråret 2020 gennemførte jeg med Swinging Europe det andet delprojekt i Kunstneren på Genvisit. Det havde, som navnet antyder fokus på dans.

I Danseren På Genvisit skulle 3 professionelle dansere fra Black Box Dance Company gennemføre et forløb der på mange måder mindede Jazzen På Genvisit, projektet der førte til etableringen af orkestret Hej Jazz. Danserne skulle besøge en række daginstitutioner og en enkelt friskole og igennem legen og dansen med børnene i institutionerne, skulle de lade sig inspirere til at skabe et kunstnerisk produkt.

Grundet landets daværende Corona-situation var flere af elementer i projektet tilrettelagt efter de gældende Coronaretningslinjer. Forløbet blev derfor ikke afsluttet med en offentlig fremvisning, som det havde været tilfældet med Jazzen på Genvisit, men i stedet blev det kunstneriske produkt en live videooptagelse af dansernes improvisationer akkompagneret af et orkester i Deep Forrest Artland – Skovsnogen.

Danserne

Fra venstre Christian From, Rosie Stebbing og Carl Hughes alle fra Black Box Dance Company

Samarbejdspartnere

D.S.I Swinging Europe, Herning

Black Box Dance Company

Daginstitutioner: Isenvad Børnehus, Ejsing Friskoles børnehave, Klokkekilde ved Spilophuset i Gjellerup/Hammerum og Østbyens Børnehus, Herning.

Skoler: Margrethe Reedtz Skolen, Ryde samt Ejsing Friskole.

Projektet er støttet af

Den regionale kulturaftale, Herning Kommune, Kulturaftalen i Midt- og Vestjylland, Færchfonden og Nordea Fonden

Logo af Steen Mikkelsen

Skriv et svar