I januar 2017 havde viceskoleleder Jesper Villadsen og jeg debut på et nyt tiltag ved friskoleforeningens årlige ledelseskursus “Ledelse af fri skole”. Efter nogle år som friskoleledere (vi var på henholdsvis Struer Friskole og Margrethe Reedtz Skolen dengang), havde vi som ‘yngre’ skoleledere brug for at sætte os selv mere i spil. Vi havde taget de obligatoriske kurser om skolens drift, men ville gerne blive bedre til at sætte ord på, hvad det egentlig ville sige at drive friskole.

Vi tog derfor initiativ til studiekredsen 12 teser, der fungerede mere som et samtalehold end et kursus. Open Space formatet oplagt til studiekredsen, et format både Jesper og jeg havde erfaringer med. Formen blev derfor ret enkel: Studiekredsen startede med et oplæg på 60 minutter om et emne der var relevant for årets tema, og derefter satte vi ord på en række emner, vi ville arbejde med og som vi derefter bare tog fra en ende af, til vi sidst sad med 12 teser.

12 teser har siden 2017 været en fast studiekreds ved kurset “Ledelse af fri skole”.

Se resultaterne af de sidste års studiekredse på 12teser.dk